Skolor och undervisning

Pargas stad består av kommunområdena Pargas, Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu. Staden har 15 100 invånare, av vilka 55 % är svenskspråkiga och 42 % finskspråkiga. Tack vare Pargas satsningar på småbarnspedagogik och utbildning, finns det ett brett utbud av skolor och daghem på båda språken, samt behörig och kunnig personal på alla stadier.

Pargas

Det kreativa lärcentret är benämningen på ett nytt skolcampus som ska byggas i Pargas stadscentrum. Skolcampuset kommer att vara tvåspråkigt, med lokaler för både svenska och finska gymnasierna (Pargas svenska gymnasium, Paraisten lukio) och högstadierna (Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu) samt Axxell, som erbjuder utbildning på andra stadier. Lärcentret ska färdigställas i oktober 2023.

Pargas har sex tvåspråkiga daghem och två svenskspråkiga daghem. Därtill finns det fem familjedaghem. Pargas erbjuder både svensk- och finskspråkig förskoleundervisning. Du kan bekanta dig med daghemmen och läsa mera om småbarnspedagogiken här.

I Pargas erbjuder Kirjala skola, Malms skola, Sarlinska skolan, Skräbböle skola och Sunnanbergs skola grundläggande utbildning på svenska. Finskspråkig grundläggande undervisning erbjuds i Koivuhaan koulu, Nilsbyn koulu och Paraistenseudun koulu.

Pargas har ett svenskspråkigt och ett finskspråkigt gymnasium. Studerandena kan välja kurser från båda gymnasier.

Korpo

Korpo har ett tvåspråkigt daghem. Skärgårdshavets skola och Ulkosaariston koulu fungerar i samma fastighet, där förskoleundervisning samt grundläggande undervisning erbjuds på svenska och finska.

Nagu, Houtskär, Iniö och Utö

Nagu, Houtskär och Iniö har tvåspråkiga daghem och erbjuder också förskoleundervisning på svenska.

Grundläggande undervisning på svenska erbjuds i Kyrkbackens skola i Nagu (upp till årskurs 9), Träsk skola i Houtskär (upp till årskurs 6) och i Iniö skola (upp till årskurs 9).

Utön koulu erbjuder grundläggande undervisning på finska för elever från förskola till årskurs 6 på Utö.